HUKUKİ SORUNLARINIZA

EN UYGUN VE HIZLI ÇÖZÜMLER

Phone

0242 23 777 23

Yargılama Aşaması

 • Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkul hukukuna ilişkin temel hizmetlerimiz;

  Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,Kira sözleşmesi hazırlamak,Tahliye davaları,Kira tespit davaları,Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar, Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.

 • Ticaret Hukuku

  Ticaret hukukuna ilişkin temel hizmetlerimiz;

  Şirket yönetimi ve iş hukukuna dair danışmanlık hizmetleri,Ticaret hukukuna ve şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık ve  dava takipleri,Şirket kurulumları ve ana sözleşmeler,Şirket yönetimine ilişkin davalar,Haksız rekabet konuları.

   

 • Boşanma ve Aile Hukuku

  Aile hukukuna ilişkin temel hizmetlerimiz;

  Anlaşmalı boşanma davaları,Çekişmeli boşanma davaları,Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,Anlaşmalı boşanma protokolü,Nafaka ve tazminat talepleri,Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları,Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,Velayetin değiştirilmesi,Babalık davası,Mal rejimi davaları.

 • İcra İflas Hukuku

  İcra İflas hukukuna ilişkin temel hizmetlerimiz;

  Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmak, bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işleri.

 • Ceza Hukuku

  Ceza hukukuna ilişkin temel hizmetlerimiz;

  Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,Ceza souşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular.

Hukuki Danışmanlık

 • Danışmanlık Hizmetlerimiz

  -Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
  -Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,
  -Sözleşme hazırlanması veya mevut sözleşmelerin tetkik edilmesi,
  -Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
  -Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri,
  -Randevu üzerinde hukuk bürosunda yüz yüze danışmanlık hizmetleri.